Dokumenti

 

Sacensības organizē LFF kopā ar LFF reģionālo centru vadītājiem un tās vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF Administratīvā un labas pārvaldības departamenta vadītājs, par 3. līgas organizēšanu atbildīgais LFF menedžeris un attiecīgā reģiona vadītājs, saskaņā ar LFF reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt C-LFF licencei) un šo Reglamentu. Visus 1. posmā saņemtos Disciplināros pārkāpumus un protestus izskata LFF reģionālo centru vadītāji pēc kārtības, kas ir norādīta attiecīgā reģiona reglamentējošajos dokumentos.